Tasik

1. Di Malaysia, Tasik Bera dan Tasik Chini merupakan tasik semula jadi yang penting.

2. Tasik Bera dan Tasik Chini penting sebagai kawasan
(a) pelancongan
(b) perikanan air tawar

3. Tasik Kenir, Tasik Temenggor, dan Tasik Chenderoh penting untuk
(a) pelancongan
(b) pengairan
(c) perikanan air tawar
(d) penjanaan kuasa hidroelektrik

PERBANDINGAN KEPENTINGAN TASIK DI KAMPUCHEA DAN TASIK DI MALAYSIA

Kampuchea

1. Tonle Sap di Kampuchea merupakan tasik air tawar yang terbesar di Asia Tenggara.

2. Perikanan merupakan kegiatan ekonomi terpenting di Tonle Sap.

3. Kegiatan perikanan di Tonle Sap dijalankan pada sepanjang tahun. Ikan yang ditangkap
adalah untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan dan juga dieksport.

4. Ikan mudah ditangkap pada musim kemarau kerana airnya cetek. (air tasik surut sehingga
1.52 meter).

5. Tonle Sap juga penting sebagai pusat pelancongan. Pelancong dapat menaiki kapal ke Tonle
Sap melalui Sungai Mekong.

6. Tonle Sap membekalkan air untuk kegunaan domestik penduduk tempatan dan kawasan
pertanian.