Sungai

1. Sungai juga merupakan kaedah pengangkutan yang penting di kawasan pedalaman,
terutamanya di Sabah dan Sarawak.

2. Sungai Kinabatangan digunakan untuk mengangkut kayu balak ke kilang atau pelabuhan
Sandakan.

3. Sungai-sungai utama di Malaysia membentuk dataran yang luas untuk pertanian. Misalnya

(a) Delta Rajang (Sungai Rajang)
(b) Dataran Kedah (Sungai Kedah)
(c) Dataran Kelantan (Sungai Kelantan)

KEPENTINGAN SUNGAI DI MALAYSIA

  1. Menjadi tapak tamadun dan pusat perdagangan awal di lembah sungai dan muara sungai.
  2. Bahagian hulu sungai yang beraliran deras diempangkan untuk menjana kuasa hidroelektrik.
  3. Menjadi sempadan antarabangsa.
  4. Menjadi sempadan negeri semula jadi.
  5. Aliran sungai di bahagian hilir membentuk dataran aluvium yang subur untuk penanaman padi.
  6. Sebagai sumber pengairan yang membolehkan penanaman padi dua kali setahun diusahakan.
  7. Dijadikan kaedah pengangkutan dan perhubungan yang penting terutamanya di kawasan pedalaman.
  8. Air terjun di bahagian hulu sungai sesuai dimajukan sebagai kawasan rekreasi.
  9. Sebagai sumber ikan air tawar.
  10. Disalurkan kepada pengguna untuk dijadikan sumber kegunaan hairan (domestik).
 PERBANDINGAN KEPENTINGAN SUNGAI DI THAILAND DAN SUNGAI DI MALAYSIA

Thailand

1. Menom Chao Phraya merupakan jalan pengangkutan air yang utama di Thailand. Ia digelar
sebagai nadi lalu lintas di Thailand.

2. Menam Chao Phraya penting untuk mengangkut penumpang, kayu balak, hasil pertanian,
dan hasil perlombongan dari kawasan pedalaman.

3. Menam Chao Phraya membentuk dataran mendap dan delta yang luas untuk penanaman
padi dan jut.