Wednesday, 16 June 2010

POLA SALIRAN


 1. Sistem saliran terdiri daripada aliran sungai utama dan beberapa cawangannya.
 2. Kawasan yang disaliri oleh sungai utama cawangannya dinamakan lembangan sungai.
 3. Cara cawangan sungai dan sungai utama dijalin antara satu dengan lain dikenal sebagai pola saliran.
 4. Terdapat beberapa pola saliran, iaitu:-
 • pola reranting

 • jejala


 • selari • jejari


PELBAGAI POLA SALIRAN

(a)Pola saliran reranting

 • berbentuk seperti ranting pokok
 • cawangan sungai bercantum dengan sungai utama pada sudut kurang dari sudut tepat

(b)Pola saliran jejala

 • terdapat di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan batuan lembut secara berselang-seli
 • cawangan sungai memasuki sungai utama pada sudut tepat, iaitu 90°

(c)Pola saliran selari

 • cawangan sungai dan sungai utama mengalir secara selari
 • terdapat di cerun curam

(d)Pola saliran gegelang

 • cawangan sungai mengalir menurn dari puncak gunung dan bercantum dengan sungai utama di kawasan tanah rendah

(e)Pola saliran jejari

 • cawangan-cawangan sungai mengalir turun menghala ke semua arah dari kemuncak sebuah bukit atau gunung
 • cawangan sungai bercantum dengan sungai dengan utama di kawasan rendah

No comments:

Post a Comment