Tanah pamah

TANAH PAMAH

1. Kawasan tanah pamah di Malaysia terletak di lembah sungai dan berhampiran dengan laut.
2. Ketinggiannya kurang daripada 200 m.
3.Kebanyakannya diliputi oleh tanih aluvium
4. Tanah pamah utama ialah :-

(a) Dataran Kedah - Perlis
  • diliputi tanih aluvium
  • berpenduduk padat
  • penting untuk penanaman padi
(b) Dataran Johor
  • beralun dan berbukit-bukau
  • mempunyai hutan paya
  • ditanami dengan kelapa sawit, nanas dan getah
(c) Delta Kelantan
  • diliputi tanih aluvium
  • penting untuk penanaman padi
(d) Delta Rajang
  • diliputi tanih aluvium
  • penting untuk penanaman padi

KEPENTINGAN KAWASAN TANAH PAMAH DI MALAYSIA

a) kawasan pertanian - diliputi tanih aluvium, penting untuk padi
- bersaliran baik sesuai untuk penanman getah dan kelapa sawit

b) kawasan perlombongan - Timah aluvium banyak di lombong di Lembah Kinta

c) Tapak petempatan - menjadi kawasan tumpuan penduduk seperti di Lembah Klang

d) kawasan perindustrian - kebanyakan kilang-kilang dimajukan di kawasan tanah pamah
seperti di Lembah Klang

e) Jaringan pengangkutan dan perhubungan - tanah pamah memudahkan pembinaan jaringan
pengangkutan