Thursday, 17 June 2010

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

PEMBALAKAN
 • hakisan tanih
 • tanah runtuh
 • kepupusan spesies tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar
 • kemusnahan kawasan tadahan
 • kehilangan habitat semula jadi flora dan fauna
 • pencemaran air sungai
 • hidupan akuatik terancam
 • banjir di kawasan rendah
PERTANIAN
 • keasidan tanah meningkat
 • pencemaran air sungai
 • pencemaran udara
 • gelongsoran tanih dan kesotan tanih
 • kehilangan pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan berharga dan hidupan liar
 • hakisan tanih
 • kemusnahan habitat semula jadi hidupan liar
PEMBINAAN JALAN RAYA
 • perubahan landskap
 • hakisan tanih
 • gelongsoran tanih
 • tanah runtuh
 • pencemaran sungai
 • kematian hidupan akuatik
 • kejadian banjir
 • habitat semula jadi flora dan fauna musnah
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
 1. penghutanan semula
 2. mewartakan hutan simpan dan taman negara
 3. penanaman berteres
 4. tanaman tutup bumi
 5. penggunaan baja organik
 6. kaedah biologi
 7. mengamalkan pertanian tetap
 8. melandaikan cerun dan membuat tarahan
 9. membina tembok konkrit
 10. membina longkang konkrit
 11. menanam rumput di cerun

1 comment: